POLITICA DE PRIVACITAT

A efecte del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 de abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal UNIO ARTÍSTIC MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA amb CIF G46172664, d’ara endavant U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA informa l’Usuari de l’existència del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de realitzar la gestió de la relació amb els usuaris, socis i potencials socis, músics, alumnes per a informació de cursos, certàmens i notícies.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA, havent de subscriure expressament en la nostra newsletter si vol que el mantinguem informat periòdicament de tots els serveis i novetats.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels serveis, cursos i notícies de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 abril 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de la seva enviament de dades personals, seran objecte de tractament per UNIO ARTÍSTIC MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA amb domicili en Carrer Abat Sola, 32 de Gandia 46702 (València), tenint implementades les mesures de seguretat necessàries per garantir la privacitat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L’Usuari que envia la informació a U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Es exonera U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA sempre que procedeixi de fonts alienes a U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

FINALITATS

Les finalitats de la recollida de dades són: el desenvolupament d’activitats, la inscripció a cursos, proves i prestació d’informació sobre serveis i posterior posada en contacte amb l’usuari de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no comunicarà les dades dels usuaris a tercers. Això no obstant, en el cas de ser cedides a alguna empresa es produiria una informació prèvia a la recollida sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ I OPOSICIÓ, LIMITACIÓ DE L’ TRACTAMENT, PORTABILITAT DE DADES (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 I 23 RGPD, ART. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 93, 94 I 95 LOPDGDD)

Podrà dirigir les seves comunicacions, revocar el consentiment prestat i exercir el dret d’accés als seus dades personals obtenint còpia dels mateixos. El dret de rectificació de dades inexactes o incompletes. El dret de supressió de les seves dades personals. El dret de retirada de les seves dades personals de la seva pàgina web. El dret d’oposició al tractament de les seves dades personals. El dret de limitació del tractament de seves dades personals. I el dret a la portabilitat de les seves dades personals automatitzats per correu: dirigit a UNIO ARTÍSTIC MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA, Carrer Abat Sola, 32 de Gandia 46702 (València). per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Els interessats tenen dret a reclamar davant l’autoritat de control

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari del www.centredemusicagandia.com; és a dir, mentre no revoqui el seu consentiment o no exerceixi el seu dret de cancel·lació, supressió o oposició a alguna finalitat en concret. En cas de revocar el seu consentiment o exercir els drets de cancel·lació o supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de manera restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 3 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El registre en www.centredemusicagandia.com és lliure i voluntari per a l’Usuari, de manera que la base legitimadora de l’ tractament de les seves dades personals és el seu consentiment.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’ús de la web li atorga la condició d’usuari del mateix (en endavant, «l’Usuari»), i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de www.centredemusicagandia.com, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals, en la versió publicada per la «web», en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la mateixa. Com a conseqüència, és deure de l’Usuari llegir detingudament el present avís legal cada vegada que utilitzi la web, pel fet que aquesta pot patir modificacions. En relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació directament a un nen, el tractament de les dades personals d’un nen serà lícit quan aquest tingui almenys 16 anys d’edat. Quan el nen sigui menor de 16 anys, aquest tractament només serà legal si el titular de la responsabilitat parental sobre el nen dóna o autoritza el seu consentiment, i en la mesura que ho doni o autoritzi. Pel que fa al límit d’edat del consentiment vàlid, la llei 3/2018 de 5 de desembre de 2018, queda fixada quan el nen sigui més gran de 14 anys.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerits per garantir la privacitat de les dades. No obstant això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són firewalls d’última generació, a part de mesures tècniques com a programari per a l’encriptació de la informació confidencial i control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguretat, usuaris i contrasenyes que caduquen segons exigeix ​​la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.

U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.D. (Centre de Processos de Dades), en el sistema de Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de U.A.M. SANT FRANCESC DE BORJA.