Centre Elemental Maestro Valdovin

El Centre Elemental de Música Maestro Valdovín de Gandia és un centre pioner en impartir ensenyament reglat de música a la Safor. Hi ha constància escrita des del curs 1974-75 amb més de 40 cursos ininterrumpits de tasca musical.

El Centre té plenes competències acadèmiques per a impartir i examinar als seus alumnes de ensenyances elementals.

A més, cal destacar que obté ajudes econòmiques de la Conselleria d’Educació, així com que té un conveni  amb l’Ajuntament de Gandia que li proporciona el local i ajudes econòmiques.

El titolar del centre es la  Unió Musical Sant Francesc de Borja que gràcies a la seua dotació instrumental, els alumnes poden demanar instruments per a estudiar, i després formar part de les diverses agrupacions com la Banda Juvenil, l’Orquestra, la Banda i la Big Band.

DECRET 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l’accés a estes ensenyances, i s’incorpora al catàleg d’especialitats la Dolçaina.

Decret 159/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)