Inscripció proves d’accés

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS C.2023-2024

GUIA PER A LA PROVA DESCARREGAR Important llegir la guia abans de continuar.

CONSELLS PER AFRONTAR LA PROVA D’ACCÉS Molt important

TERMINI INSCRIPCIO ACCÉS C.2024-2025 – OMPLIR PDF DESCARREGAR I ENTREGAR EN SECRETARIA DEL CENTRE DE MÚSICA EN ELS TERMINIS QUE MARCA EL CALENDARI

Pdf calendari professionalPdf rellenable sol·licitud professional Ciutat Ducal
Pdf rellenable profess. menor edat
Pdf document d’excepcionalitat

Pdf calendari elemental Pdf rellenable sol·licitud elemental M. Valdovin
Pdf rellenabe elemental de menor edat
Pdf document d’excepcionalitat