Inscripció proves d’accés

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS C.2020-21

Informació i calendari
proves d’accés
Sol·licitud proves d’accésLlista admesos proves d’accés-ingrés
Pdf calendari elementalPdf rellenable sol·licitud elementalPdf llista ademesos elemental
Pdf calendari professionalPdf rellenable sol·licitud professionalPdf llista admesos professional 2ª convocat.
PROVES D’ACCÉS C.2020-21
Sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música d’aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d’edat

Convocatòria de juny i setembre

(OBERT EL TERMINI DES DE L’1 DE FEBRER FINS AL 30 D’ABRIL DE 2020)