Inscripció proves d’accés

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS C.2022-2023 «PROFESSIONALS DEL 9 AL 20 DE MAIG» «ELEMENTALS DE L’1 AL 9 DE JUNY »

GUIA PER A LA PROVA DESCARREGAR Important llegir la guia abans de continuar.

CONSELLS PER AFRONTAR LA PROVA D’ACCÉS Molt important

TERMINI INSCRIPCIO ACCÉS C.2022-2023

Pdf calendari professionalPdf rellenable sol·licitud professional Ciutat Ducal Pdf llista admesos professional
Pdf rellenable profess. menor edat
Pdf document d’excepcionalitat

Pdf calendari elemental Pdf rellenable sol·licitud elemental M. Valdovin Pdf llista ademesos elemental
Pdf rellenabe elemental de menor edat
Pdf document d’excepcionalitat