Inscripció proves d’accés

INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS ENSENYANCES ELEMENTALS I PROFESSIONALS C.2021-22 «PROFESSIONALS DEL 10 AL 17 DE MAIG» «ELEMENTALS DE L’1 AL 9 DE JUNY »

GUIA PER A LA PROVA DESCARREGAR Important llegir la guia abans de continuar.

CONSELLS PER AFRONTAR LA PROVA D’ACCÉS Molt important

TERMINI INSCRIPCIO ACCÉS C.2021-2022

Pdf calendari elementalPdf rellenable sol·licitud elementalPdf llista ademesos elemental
Pdf calendari professionalPdf rellenable sol·licitud professionalPdf llista admesos professional
Sol·licitud d’ingrés i accés als ensenyaments elementals i professionals de Música d’aspirants amb característiques excepcionals, que no reuneixen els requisits d’edat   –   Convocatòria de juny i setembre

(OBERT EL TERMINI DES DE L’1 DE FEBRER FINS AL 30 D’ABRIL DE 2021)

Descarregar arxius

INGRÉS I ACCÉS PROVES MENORS 2021-2022 GANDIA ANNEX II Sol.licitud
Informe excepcionalitat elemental
Informe excepcionalitat professional
INGRÉS I ACCÉS PROVES MAJORS 2021-2022 GANDIA ANNEX III Sol.licitud